cookie-en-privacy

Lees hier over ons cookie- en privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BroSports kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BroSports en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. BroSports kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM BROSPORTS GEGEVENS NODIG HEEFT

BroSports verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BroSports uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BROSPORTS GEGEVENS BEWAART

BroSports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

BroSports verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BroSports worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BroSports gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN

BroSports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website BroSports maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BroSports verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BroSports op via info@brosports.nl. www.brosports.nl is een website van BroSports. BroSports is als volgt te bereiken:

Postadres: Heereweg 70, 2161 AJ te Lisse
Vestigingsadres: Heereweg 70, 2161 AJ te Lisse
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63664445
Telefoon: 06-55720817
E-mailadres: info@brosports.nl